nativespeaker

nativespeaker.vn là một cơ sở dạy anh ngữ giao tiếp, học 1 vs 1 qua Skype với 100% giáo viên bản ngữ, mang lại sự thuận tiện và môi trường để thực hành giao tiếp hiệu quả.
Ihre Wander-Webseite:
Sie benötigen Flash Player v. 9.0 oder eine neuere Version für die dynamische Weltkarte